Anthonie van Heemert


Dr. Rijksuniversiteit Groningen 1943 Netherlands
Dissertation: De R_n-adische voortbrenging van algemeen-topologische ruimten met toepassing op de constructie van niet splitsbare continua
Mathematics Subject Classification: 54—General topology

Advisor: Gerrit Schaake

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 104262 for the advisor ID.