Jan Tresling


Ph.D. Universiteit Leiden 1919 Netherlands
Dissertation: Deformaties en trillingen in het vaste lichaam bij afwijkingen van de wet van Hooke, ook in verband met de toestandsvergelijking
Mathematics Subject Classification: 82—Statistical mechanics, structure of matter

Advisor: Paul Ehrenfest

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 110466 for the advisor ID.