Frederik Kaiser


Ph.D. (honoris causa) Universiteit Leiden 1835 Netherlands
Dissertation: Verhandeling over de komeet van Halley, hare vroegere verschijningen en de toekomstige in het jaar 1835 : tevens inhoudende een overzigt over alle kometen wier omloopstijden met meerdere of mindere juistheid zijn bepaald : met eene kaart, den weg voorstellende, welken de komeet van Halley, bij hare toekomstige verschijning, aan den sterrenhemel zal afleggen
Mathematics Subject Classification: 85—Astronomy and astrophysics

Advisor 1: Pieter Johannes Uylenbroek
Advisor 2: Gerard Moll

Students:
Click here to see the students listed in chronological order.

NameSchoolYearDescendants
Hoek, MartinUniversiteit Leiden18572
Kaiser, PieterUniversiteit Leiden1862
le Jeune, WilhelmusUniversiteit Leiden1845
Oudemans, JeanUniversiteit Leiden185220
van Deinse, AntoniusUniversiteit Leiden1849
van der Willigen, VolkertUniversiteit Leiden1847
van de Sande Bakhuijzen, HendricusUniversiteit Leiden18639

According to our current on-line database, Frederik Kaiser has 7 students and 38 descendants.
We welcome any additional information.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 112203 for the advisor ID.