Jacob Robbers


Ph.D. Universiteit Utrecht 1880 Netherlands
Dissertation: Berekening der loopbaan van de planeet (182) (Elsbeth), uit de waarnemingen bij de eerste en tweede verschijning verkregen, met inachtneming van de storingen door Jupiter en Saturnus
Mathematics Subject Classification: 85—Astronomy and astrophysics

Advisor: Jean Abraham Chrétien Oudemans

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 112551 for the advisor ID.