Pieter Hendrik van Cittert


Ph.D. Universiteit Utrecht 1919 Netherlands
Dissertation: Spectraalverschijnselen veroorzaakt door onregelmatige lichtbreking en hun beteekenis voor de physica der zon
Mathematics Subject Classification: 85—Astronomy and astrophysics

Advisor: Willem Henri Julius

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 113606 for the advisor ID.