Louis van Oss


Ph.D. Rijksuniversiteit Groningen 1915 Netherlands
Dissertation: Over regelvariëteiten, die worden voortgebracht als meetkundige plaats van de rechten, die rusten op twee willekeurige krommen gelegen in de ruimte van vier afmetingen, en over koordenvariëteiten
Mathematics Subject Classification: 14—Algebraic geometry

Advisor: Frederik Schuh

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 113778 for the advisor ID.