Hendricus Jacobus van der Maas


Ph.D. Technische Universiteit Delft 1929 Netherlands
Dissertation: Stuurstandslijnen van vliegtuigen; de bepaling ervan door middel van vliegproeven en hare beteekenis voor de beoordeling der stabiliteit.
Mathematics Subject Classification: 70—Mechanics of particles and systems

Advisor: Johannes Martinus Burgers

Students:
Click here to see the students ordered by family name.

NameSchoolYearDescendants
Greidanus, JohanTechnische Universiteit Delft1947
van Ingen, JanTechnische Universiteit Delft196512

According to our current on-line database, Hendricus van der Maas has 2 students and 14 descendants.
We welcome any additional information.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 115652 for the advisor ID.