Witold Mozgawa

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 1980 Poland
Dissertation: Niezmienniki różniczkowe quasi-koneksji w półholonomicznej wiązce reperów drugiego rzędu
Mathematics Subject Classification: 53—Differential geometry

Advisor: Andrzej Szybiak

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 119059 for the advisor ID.