Cristina Dalfó Simó


Ph.D. 2007
Dissertation: Estudi i Disseny de Grans Xarxes d'Interconnexió: Modularitat i Comunicació (in Catalan)
Mathematics Subject Classification: 05—Combinatorics

Advisor 1: Francesc de Paula Comellas Padró
Advisor 2: Miquel Ángel Fiol Mora

Student:

NameSchoolYearDescendants
Martínez-Barona, BereniceUniversitat Politècnica de Catalunya2020

According to our current on-line database, Cristina Dalfó Simó has 1 student and 1 descendant.
We welcome any additional information.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 120699 for the advisor ID.