Jarosław Kachniarz

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet Warszawski 2002 Poland
Dissertation: Zastosowanie metod eliminacji kwantyfikatorów II-go rzędu w dedukcyjnych bazach danych
Mathematics Subject Classification: 68—Computer science

Advisor: Andrzej Szalas

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 123050 for the advisor ID.