Anna   Zalewska

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet Warszawski 1996 Poland
Dissertation: Interakcyjny system automatycznego wnioskowania o wlasnosciach programow wyrazanych w logice algorytmicznej
Mathematics Subject Classification: 68—Computer science

Advisor: Andrzej Szalas

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 123052 for the advisor ID.