Ignace Van de Woestyne

MathSciNet


Ph.D. Katholieke Universiteit Leuven 1989 Belgium
Dissertation: Krommingscondities op Deelvariëteiten van Semi-Euclidische Ruimten en Voorbeelden van Minimale Oppervlakken van de 3-Dimensionale Minkowskiruimte
Mathematics Subject Classification: 53—Differential geometry

Advisor: Leopold C. A. Verstraelen

Student:

NameSchoolYearDescendants
Goemans, WendyKatholieke Universiteit Leuven2010

According to our current on-line database, Ignace Van de Woestyne has 1 student and 1 descendant.
We welcome any additional information.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 125992 for the advisor ID.