Jacek Dziok

MathSciNet


Ph. D. Uniwersytet Łódzki 1995 Poland
Dissertation: Zagadnienie gwiaździstości i klasy funkcji z ustalonym argumentem współczynników
Mathematics Subject Classification: 30—Functions of a complex variable

Advisor 1: Jan Stankiewicz

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 138829 for the advisor ID.