Pier Bosch


Ph.D. Universiteit van Amsterdam 1923 Netherlands
Dissertation: Over de fotographische werking en het lichtopwekkend vermogen van de stralen welke polonium uitzendt
Mathematics Subject Classification: 81—Quantum Theory

Advisor 1: Pieter Zeeman

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 141519 for the advisor ID.