Take Luite de Bruin


Ph.D. Universiteit van Amsterdam 1927 Netherlands
Dissertation: Onderzoekingen over den bouw van eenige spectra (Kii-Fi-Fii) in verband met nieuwere theoretische beschouwingen
Mathematics Subject Classification: 81—Quantum Theory

Advisor 1: Pieter Zeeman

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 141520 for the advisor ID.