Hermanna Catharina Offerhaus


Ph.D. Rijksuniversiteit Groningen 1923 Netherlands
Dissertation: Golflengtemetingen bij helium in het zichtbare spectrum en de daarbij gebruikte interferentieverschijnselen
Mathematics Subject Classification: 78—Optics, electromagnetic theory

Advisor 1: Wander Johannes de Haas

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 144574 for the advisor ID.