Joanna Golińska-Pilarek

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet Warszawski 2004 Poland
Dissertation: Rozszerzenia logiki niefregowskiej, ich syntaktyczne i teoriomodelowe własności oraz filozoficzne interpretacje
Mathematics Subject Classification: 03—Mathematical logic and foundations

Advisor 1: Mieczysław Omyła

Student:

NameSchoolYearDescendants
Wałęga, PrzemysławUniwersytet Warszawski2021

According to our current on-line database, Joanna Golińska-Pilarek has 1 student and 1 descendant.
We welcome any additional information.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 149512 for the advisor ID.