Tomasz Puczyłowski


Ph.D. Uniwersytet Warszawski 2003 Poland
Dissertation: Zastosowanie formalnych ujęć implikatury do analizy wybranych problemów epistemologicznych
Mathematics Subject Classification: 03—Mathematical logic and foundations

Advisor 1: Mieczysław Omyła

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 150638 for the advisor ID.