Janusz Wesserling


Ph.D. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2007 Poland
Dissertation: Kwantyfikatorowe postacie normalne w logice niefregowskiej
Mathematics Subject Classification: 03—Mathematical logic and foundations

Advisor 1: Mieczysław Omyła

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 150639 for the advisor ID.