Joanna Obrębska


Ph.D. Uniwersytet Warszawski 2009 Poland
Dissertation: Logiki zmian dychotomicznych w liniowych i dyskretnych strukturach czasowych
Mathematics Subject Classification: 03—Mathematical logic and foundations

Advisor 1: Mieczysław Omyła

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 150640 for the advisor ID.