Wiesława Żandarowska

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet Warszawski 1964 Poland
Dissertation: Konstrukcja klasycznej logiki w językach z operatorami wiążącymi zmienne w oparciu o składnię logiczną i teorię konsekwencji
Mathematics Subject Classification: 03—Mathematical logic and foundations

Advisor 1: Roman Suszko

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 150641 for the advisor ID.