Wacław Gudowski


Ph.D. Akademia Górniczo-Hutnicza 1983 Poland
Dissertation: Obliczanie zmian reaktywności reaktorów jądrowych na neutronach prędkich przy użyciu metody Monte Carlo
Mathematics Subject Classification: 93—Systems theory; control

Advisor 1: Jacek Moscinski

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 153565 for the advisor ID.