Marek Gajecki


Ph.D. Akademia Górniczo-Hutnicza 1996 Poland
Dissertation: Algorytm rozwiązujący problem komiwojażera i jego implementacja na różnych architekturach
Mathematics Subject Classification: 68—Computer science

Advisor 1: Jacek Moscinski

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 153579 for the advisor ID.