Julien Bilo

MathSciNet


Ph.D. Universiteit Gent 1945 Belgium
Dissertation: Bijdrage tot de grondslagenleer der gewone complexe projectieve meetkunde en tot de zuiver synthetische studie der complexe grondfiguren van de eerste soort
Mathematics Subject Classification: 51—Geometry

Advisor 1: Alfons Lembrechts

Students:
Click here to see the students ordered by family name.

NameSchoolYearDescendants
Thas, JosephUniversiteit Gent196944
Mielants, WillemUniversiteit Gent19701
Thas, CharlesUniversiteit Gent1975

According to our current on-line database, Julien Bilo has 3 students and 47 descendants.
We welcome any additional information.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 161389 for the advisor ID.