William Meersman

MathSciNet


Doctor in de Wiskundige Wetenschappen Vrije Universiteit Brussel 1979 Belgium
Dissertation: Stabiliteit van vectorvelden onder vertraagde perturbaties
Mathematics Subject Classification: 53—Differential geometry

Advisor 1: Guy Valette
Advisor 2: Freddy Dumortier

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 163307 for the advisor ID.