Alicja Gąsiorowska

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2012 Poland
Dissertation: S-liczby zwartych włożeń przestrzeni funkcyjnych typu Sobolewa
Mathematics Subject Classification: 46—Functional analysis

Advisor 1: Leszek Skrzypczak

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 165314 for the advisor ID.