Renata Piestrzyńska

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2003 Poland
Dissertation: Pewne klasy ułamków oraz ich zastosowania w rachunku quasiróżniczkowym (Some classes of quotients and their applications in quasi-differential calculus)

Advisor 1: Ryszard Urbański

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 168998 for the advisor ID.