Michał Kozak

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2011 Poland
Dissertation: Logiki podstrukturalne oparte na dystrybutywnych kratach z rezyduacjami

Advisor: Kazimierz Świrydowicz
Mentor: Wojciech Buszkowski

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 169494 for the advisor ID.