Paweł Bechler

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet Warszawski 2006 Poland
Dissertation: Aproksymacja nieliniowa za pomocą układów falkowych w przestrzeniach typu BV
Mathematics Subject Classification: 41—Approximations and expansions

Advisor 1: Przemysław Wojtaszczyk

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 171714 for the advisor ID.