Piotr Młynarski


Ph.D. Uniwersytet Łódzki 1988 Poland
Dissertation: Modele molekularne wybranych zjawisk powierzchniowych na granicy fazy skondensowanej
Mathematics Subject Classification: 78—Optics, electromagnetic theory

Advisor 1: Leszek Wojtczak

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 173661 for the advisor ID.