Ewa Ignaczak

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet Łódzki 1988 Poland
Dissertation: Zbieżności typu prawie wszędzie i twierdzenia aproksymacyjne dla niekomutatywnych procesów stochastycznych

Advisor 1: Adam Paszkiewicz

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 181846 for the advisor ID.