Anna Gierzkiewicz-Pieniążek


Ph.D. Uniwersytet Jagielloński 2011 Poland
Dissertation: Homologiczne własności bloków i segmentów izolujących
Mathematics Subject Classification: 37—Dynamical systems and ergodic theory

Advisor 1: Klaudiusz Wójcik

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 185795 for the advisor ID.