Gertruda Gwóźdź-Łukawska

MathSciNet


Ph.D. Politechnika Łódzka 2009 Poland
Dissertation: Zbiory niezmiennicze skończonych i nieskończonych iterowanych układów odwzorowań
Mathematics Subject Classification: 37—Dynamical systems and ergodic theory

Advisor 1: Jacek Jachymski

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 191557 for the advisor ID.