Jacek Mrowiec

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet Śląski w Katowicach 2004 Poland
Dissertation: Stabilność nierówności opisującej funkcje wypukłe w sensie Wrighta i pewnych nierówności pokrewnych
Mathematics Subject Classification: 26—Real functions

Advisor 1: Zygfryd Leon Kominek

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 194867 for the advisor ID.