Osman Birgin


Ph.D. Karadeniz Technical University 2010 Turkey
Dissertation: 4-5.sınıf matematik öğretim programında öngörülen ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının öğretmenler tarafından uygulanabilirliği
Mathematics Subject Classification: 97—Mathematics education

Advisor 1: Adnan Baki

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 200616 for the advisor ID.