Krzysztof Rykaczewski

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2016 Poland
Dissertation: Sterowalność i aproksymacyjna sterowalność inkluzji ewolucyjnych
Mathematics Subject Classification: 35—Partial differential equations

Advisor 1: Grzegorz Jan Gabor

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 207227 for the advisor ID.