Vlastimil Králík


Ph.D. Czech Technical University 2015 CzechRepublic
Dissertation: Experimentální a numerická analýza hliníkových pěn pomocí nanoindentace a víceúrovňového modelování
Mathematics Subject Classification: 74—Mechanics of deformable solids

Advisor 1: Jiří Němeček

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 222671 for the advisor ID.