Ewa Pawłuszewicz


Ph.D. Instytut Matematyczny PAN 1998 Poland
Dissertation: Zewnętrzna dynamiczna równoważność nieliniowych układów sterowania z czasem dyskretnym
Mathematics Subject Classification: 93—Systems theory; control

Advisor 1: Zbigniew Bartosiewicz

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 241604 for the advisor ID.