Dorota Mozyrska


Ph.D. Politechnika Warszawska 2002 Poland
Dissertation: Lokalna obserwowalność nieskończenie wymiarowych skończenie określonych układów sterowania z wyjściem
Mathematics Subject Classification: 93—Systems theory; control

Advisor 1: Zbigniew Bartosiewicz

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 241605 for the advisor ID.