Maciej Goćwin

MathSciNet


Ph.D. Akademia Górniczo-Hutnicza 2013 Poland
Dissertation: Optymalne algorytmy randomizacyjne i kwantowe dla problemów nieliniowych
Mathematics Subject Classification: 65—Numerical analysis

Advisor 1: Bolesław Zygmunt Kacewicz

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 249336 for the advisor ID.