Martha Łącka

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet Jagielloński 2019 Poland
Dissertation: Zastosowanie pseudometryk dynamicznie generowanych oraz królewskie miary niehiperboliczne
Mathematics Subject Classification: 37—Dynamical systems and ergodic theory

Advisor 1: Dominik Kwietniak

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 257851 for the advisor ID.