J. Paul (Jean) Elhorst

MathSciNet


Ph.D. Universiteit van Amsterdam 1990 Netherlands
Dissertation: De inkomensvorming en de inkomensverdeling in de Nederlandse landbouw verklaard vanuit de huishoudproduktietheorie
Mathematics Subject Classification: 91—Game theory, economics, social and behavioral sciences

Advisor 1: Jan de Veer
Advisor 2: Joop Hartog

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 260526 for the advisor ID.