Jarosław Gawrylczyk


Ph.D. Uniwersytet Wrocławski 1995 Poland
Dissertation: Centralne rozszerzenia nieskończenie wymiarowych algebr Liego i kwantowe hierarchie całkowalnych równań nieliniowych
Mathematics Subject Classification: 81—Quantum Theory

Advisor 1: Jerzy Andrzej Lukierski

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 274816 for the advisor ID.