Andrzej Wakulicz

MathSciNet


Ph.D. Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences 1962 Poland
Dissertation: Metody numeryczne rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych kwaziliniowych typu hiperbolicznego
Mathematics Subject Classification: 35—Partial differential equations

Advisor 1: Mieczyslaw Altman

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 293865 for the advisor ID.