Janusz Zaleski


Ph.D. Politechnika Wrocławska 1983 Poland
Dissertation: Metoda weryfikacji kompletności zbioru parametrów wymiarowych w zjawiskach inżynierii procesowej
Mathematics Subject Classification: 00—General

Advisor 1: Bertold Franciszek Lysik

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 298246 for the advisor ID.