H.J. E. Beth


Ph.D. Universiteit van Amsterdam 1910 Netherlands
Dissertation: De schommelingen om een evenwichtsstand bij het bestaan eener eenvoudige lineaire relatie tussen de reciproke waarden der perioden, met toepassing op de beweging, zonder wrijving, van een zwaartepunt op den bodem eener vaas

Advisor: Diederik Johannes Korteweg

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 45624 for the advisor ID.