Margremes Dorleijn


Ph.D. Vrije Universiteit Amsterdam 1951 Netherlands
Dissertation: Beschouwingen over cördinaten-ruimten, oneindige matrices en determinanten in een niet-Archimedisch gewaardeerd lichaam

Advisor: Jurjen Ferdinand Koksma

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 49601 for the advisor ID.