Feliks Barański

MathSciNet


Ph.D. 1958
Dissertation: O pewnych zagadnieniach jakościowych typu Sturma dla rozwiązań równań liniowych typu eliptycznego rzędu drugiego

Advisor: Władysław Roman Orlicz

Student:

NameSchoolYearDescendants
Wachnicki, EugeniuszUniwersytet Śląski w Katowicach19721

According to our current on-line database, Feliks Barański has 1 student and 2 descendants.
We welcome any additional information.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 51933 for the advisor ID.