Roman Taberski

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1959 Poland
Dissertation: Aproksymacje całkami osobliwymi funkcji lipschitzowskich i zagadnienia pokrewne

Advisor: Władysław Roman Orlicz

Student:

NameSchoolYearDescendants
Siudut, StanislawUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu1986

According to our current on-line database, Roman Taberski has 1 student and 1 descendant.
We welcome any additional information.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 51935 for the advisor ID.