Marian Jarosz

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1963 Poland
Dissertation: O zagadnieniach jakościowych dla pewnej klasy równań eliptycznych i hiperbolicznych rzędu drugiego

Advisor: Władysław Roman Orlicz

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 51943 for the advisor ID.